Bojíte se výšek?


Bojíte se výšek?

Strach z výšky (ať už při letu letadlem nebo při výstupu na horu) je závažný problém, který postihuje mnoho lidí a může mít pro dotyčného vážné, ne-li fatální následky. Nemoc je vyvolána nedostatkem kyslíku.

Nejsnadněji se výšková nemoc může projevit ve výšce 2000 metrů a projeví se bolestmi hlavy, závratěmi a neschopností pohybu. Tyto příznaky zmizí během několika dní, pokud budete v pobytu v této výšce pokračovat. Nejzávažnější pocity výškové nemoci se objevují v extrémně vysokých nadmořských výškách obvykle nad 3000 metrů. Vedle již zmíněných příznaků se mohou objevit další, jako například: ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku a časté probouzení uprostřed noci. Potíže, které se mohou vyskytnout při dýchání, žaludeční nevolnost, dočasné ztráty paměti, potíže při snaze soustředit se, patří mezi nejčastější a nejzávažnější příznaky, které vyžadují okamžitou změnu nadmořské výšky.

Kdo se nejčastěji bojí výšek?

Nelze předpovědět, kdo bude trpět výškovou nemocí. Překvapivě starší lidé, lidé s nízkou fyzickou aktivitou a špatným zdravotním stavem nejsou výškovou nemocí postiženi více než ostatní osoby. To také znamená, že pokud jste se s tímto problémem doposud nesetkali, nemůžete si být jisti, že se vám při příštím výletu letadlem nebo výstupu na horu neudělá špatně.

Jak se tomu lze vyhnout?

Nejlepším řešením, jak se tomuto pocitu v horách vyhnout, je stoupat pomalu, dokud se nedostanete do cíle, a stoupat tak, aby celý proces trval alespoň několik dní. V případě letu letadlem požádejte lékaře o radu ohledně léků, které můžete užívat, abyste zastavili alternativu letecké nemoci.
Je nesmírně důležité pít co nejvíce vody, abyste se vyhnuli deshidrataci, což je faktor, který může pocit nemoci ještě zhoršit. Velké množství vody se ztrácí při nízkých teplotách, ale také při činnostech, které vyžadují velkou námahu, jako jsou zimní sporty.