4 příznaky které značí výpověď‘


4 příznaky které značí výpověď‘

Konec roku může v mnoha firmách často přinést osobní revize. Bezprostředním důsledkem bude propouštění lidí. Aby vás podobné manažerské rozhodnutí nezastihlo nepřipravené, zde je několik signálů, na které byste si měli dát pozor.

1. Konzultant
Konzultant je ten člověk, který přichází přehodnotit a naplánovat rozdělení personálu. Někdy může být jeho úkolem říci, kdo zůstane a kdo od té chvíle odejde. Jeho přítomnost je znamením, že byste měli mít po ruce svůj životopis – budete ho muset přesvědčit o svých schopnostech v nově vytvořených strukturách, nebo, pokud to situace vyžaduje, budete muset přesvědčit jiného zaměstnavatele o svých profesních schopnostech.

2. Schůzky za zavřenými dveřmi
Často se to může stát přes noc; v oddělení, kde šéf dříve uplatňoval politiku otevřených dveří a najednou se zdá, že je celou dobu na poradách s nadřízenými, se určitě stane něco jiného. Můžete ho napadnout, že se ho přímo zeptáte, zda se chystá přijmout opatření ke snížení počtu zaměstnanců. Odborníci i praxe ukazují, že jasnou odpověď nedostanete. Existují manažeři, kteří tuto možnost před velkou skupinou lidí popřeli, ačkoli se později ukázalo, že je to pravda.

3. Nový šéf
Pokud oddělení, ve kterém pracujete, koordinuje nový manažer, je velmi pravděpodobné, že si s sebou přivede svůj vlastní tým – lidi, se kterými již dříve pracoval, a proto jim důvěřuje. Možná je vaše odborná úroveň vysoká a nikdo to nemůže rozporovat, ale nový šéf nezná vaše schopnosti. Tato situace nenastane vždy ( topmanažer ho může přijmout na nové místo pod podmínkou, že si ponechá starý tým), ale pak rozhodnutí manažera směřuje tímto směrem, výměny nebudou provedeny najednou, ale v průběhu delšího časového období.

4. Změna v odpovědnosti
Někteří odborníci tvrdí, že pokud se vaše povinnosti mění v krátkém časovém období, bez předchozího hodnocení (které běžně přináší rozhodnutí spojená s povýšením nebo zvýšením platu), a nová pozice je prezentována jako skutečná příležitost, ale vy dobře víte, že o tuto práci nikdo nestojí, pak byste měli mít oči dokořán. pokud naopak dostáváte stále méně a méně práce a zdá se, že žádný projekt není pro vás, nebo se bez vašeho vědomí organizuje celá řada schůzek, o které byste měli zájem, pak je možná na čase investovat do perfektního obleku na pracovní pohovor.