Symptomy mezoteliomu


Symptomy mezoteliomu

Termín „mezoteliom“ je z lékařského hlediska definován jako forma rakoviny, která se po stanovení diagnózy velmi rychle množí a která postihuje mezoteliální buňky v těle. Po podrobném studiu tohoto onemocnění několika vědci po celém světě se dospělo k závěru, že ve většině případů je příčinou přímý kontakt s volnými částicemi azbestu. Obecně je známo, že toto onemocnění vzniká na základě abnormality, která vzniká při dlouhodobém vdechování volných částic azbestu suspendovaných ve vzduchu. Šance pacientů, u nichž byl mezoteliom diagnostikován, na přežití je velmi nízká, nepřesahuje jeden až dva roky, a pokud byla nemoc zjištěna již dřive a pacientovi byla nasazena přísná medikace, pak je pravděpodobné, že bude žít přibližně pět let.

Existují tři typy mezoteliomu, ale příznaky onemocnění závisí na jejich druhu. Příznaky se od sebe liší, ale obecné příznaky, které se vyskytují u pacientů trpících různými typy mezoteliomu, jsou ztráta hmotnosti, bolest na hrudi, ztráta chuti k jídlu, krátké dýchání , obyčejný kašel a kašel s krví. Diagnostikovat mezoteliom v jeho počátečních stádiích není možné, protože příznaky se objevují velmi pozdě a že, tyto příznaky nejsou žádnými zvláštními znaky ukazujícími na konkrétní onemocnění, ale jsou společné i pro jiná onemocnění.

Obecně se příznaky mezoteliomu podobají příznakům jiných běžných plicních onemocnění. Většina příznaků vzniká v plicích, kde jsou v důsledku dlouhodobého vdechování azbestových vláken postiženy mezotelové buňky pokrývající plíce a dutiny mezi nimi. Čas od času je velmi nutná konzultace s lékařem a musí být provedeno potřebné vyšetření ke zjištění onemocnění.
Hlavním příznakem mezoteliomu je neustálá bolest na hrudi, po které následuje krátké dýchání a ztížené dýchání v důsledku hromadění tekutiny v hrudníku, což dýchání ještě více ztěžuje. Mezi další příznaky onemocnění patří abnormality v plicích, které lze pod řádným dohledem lékaře diagnostikovat pomocí CT vyšetření hrudníku.

Onemocnění mezoteliomem v zásadě postupuje ve čtyřech fázích. V prvním stadiu začíná tvorba nádoru v oblasti výstelky plic a nepřesahuje z jedné strany plíce. Ve druhém stadiu se pak nádor rozšíří do dalších orgánů v hrudní dutině, například do srdce. Ve třetím stadiu se pak rozšíří do ostatních orgánů dutiny břišní a zasáhne i všechny ostatní orgány. A konečně ve čtvrtém a posledním stadiu se nádor rozšíří do všech částí těla a nepříznivě ovlivní všechny jeho části. Toto jsou některé z příznaků onemocnění mezoteliomem, podle kterých lze nemoc vysledovat v počátečních stadiích jejího výskytu.