Jak jsou společnosti připraveny na neocenitelné dovednosti?

Jak momentálně firmy hodnotí a využívají neocenitelné dovednosti svých zaměstnanců? Tento článek prověřuje, jak daleko jsou společnosti připraveny zhodnotit tak vzácné předpoklady.